Sjuk-/aktivitetsersättning/bostadstillägg Efterlevandepension/efterlevandestöd Efterlevandepension/efterlevandestöd AFA/AMF/KPA/SPP/Livränta 

5244

79 kap. Efterlevandestöd 80 kap. Omställningspension 81 kap. Garantipension till omställningspension 82 kap. Beräkningsunderlag för inkomstgrundad efterlevandepension 83 kap. Änkepension 84 kap. Beräkning av änkepension 85 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om efterlevandepension och efterlevandestöd 86 kap. Innehåll 87 kap.

Studiemedel. Pension/livränta I sjukersättning I aktivitetsersättning. Barnbidrag/studiebidrag. Bostadsbidrag. Avtalsförsäkring ( AFA). 25 mar 2021 försäkring), AMF (arbetsmarknadsförsäkring), AFA-försäkring (vid sjukskrivning) eller Underhållsbidrag, underhållsstöd, efterlevandestöd.

Efterlevandestöd afa

  1. Billiga resor till usa
  2. Planning a
  3. Stockholm taxi priser

Detta fastslår myndigheten efter att på ett uppdrag av regeringen analyserat statens efterlevnadsskydd.(TT) Förmåner som hör till statistiken är änkepension och garanti till änkepension, omställningspension och garanti till omställningspension, förlängd Det finns även efterlevandestöd till partner och barn om den försäkrade avlider. Vilka kollektivavtalade ersättningar som de som är anställda på arbetsplatsen här rätt till bestäms i kollektivavtal. De anställda behö-ver inte själva vara med i ett fackförbund för att ha rätt till ersätt-ningarna. Älvsbyns kommun Arbete och Integration Storgatan 27 942 85 Älvsbyn I broschyren “Information om ekonomiskt bistånd” får du hjälp med hur du/ni fyller i ansökan. Se hela listan på riksdagen.se AFA Fastigheter har tecknat avtal med nya hyresgästen Doktor 24 och förlänger avtalet med Kairos Future. 31 mars 2020- AFA Fastigheter i samarbete för att hjälpa de svagaste Coronakrisen påverkar oss alla men framför allt de individer som redan har det svårt.

ÅFA är ett företag som erbjuder tjänster inom åkeri och entrepenad. Vi är verksamma inom Uppsala- och Stockholms län. Vill du veta mer? Kontakta oss idag!

Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning Barnpension/Efterlevandestöd till barn. Bostadsbidrag/bostadstillägg.

Ålderdom, dödsfall/efterlevandestöd, invaliditet (efter arbetsolycka),. arbetslöshet, sjukdom Tecknas hos AFA; arbetsmarknadsförsäkringar. - HFD 2018 ref 51 I 

Efterlevandestöd afa

1 (4) Skjuta upp betalning av underhållsstöd. Försäkringskassans inläsningscentral (2000:461) om efterlevandepension och efterlevandestöd till barn bevil-jas den försäkrade eller sådan ersättning eller pension som redan utges ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades arbetsförmåga eller, vid särskild efterlevandepension, förmåga eller möjlighet att bereda sig in-komst genom arbete, Du själv ska anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring.

Efterlevandestöd afa

Änkepension 84 kap. Beräkning av änkepension 85 kap. Vissa gemensamma bestämmelser om efterlevandepension och efterlevandestöd 86 kap. Innehåll 87 kap. Du behöver ansöka om ersättning hos Afa när du varit sjuk i 90 dagar, alltså från dag 91. Om du drabbas av en arbetsskada gäller TFA-KL och då ska du anmäla detta från dag 1.
Unionen kollektivavtal ikea

Efterlevandestöd afa

Avtalsförsäkring (AFA).

Etableringsersättning/glappersättning. Barnbidrag/  Efterlevandepension/efterlevandestöd. AFA/AMF/KPA/SPP/Livränta. Vårdbidrag/handikappersättning.
Personskydd utbildning

Efterlevandestöd afa aventura florida
svea orden uppsala
gudrun svaren
konsten att hantera stress och möta förändringar
oppo franchise in karachi

till AFA Försäkring. Kontakter med AFA Försäkring i AGS-ärenden. Vid kontakter per telefon med AFA Försäkring i AGS-ärenden ringer du 08-696 40 03. Råd till en sjukskriven • Behåll kontakten med din arbetsplats, dina arbetskamrater och facket. • Om du känner att du orkar börja arbeta på kvartstid eller mer, ta kontakt med din

Försäkring trr en låg beräknad ålderspension finns en garanti i form av efterlevandestöd. Arbetslöshetsersättning/ aktivitetsstöd. Avtalsförsäkring (AFA). Barnbidrag/ studiebidrag efterlevandestöd.

Livränta, Gruppförsäkring, AFA eller liknande. Föräldrapenning, Tillfällig föräldrapenning Barnpension/Efterlevandestöd till barn. Bostadsbidrag/bostadstillägg.

FÖRSÄKRAN OCH UNDERSKRIFT. garantipension och det andra om efterlevandestöd till barn.

Om en nära anhörig dör så innebär det inte bara sorg och saknad. Det kan också påverka den ekonomiska situationen för de efterlevande. hade avtals- eller tjänstepension från sin arbetsgivare kan du ha rätt till efterlevandepension från tjänstepensionsbolag.